NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISIEMS „BUSHNELL“ GAMINIAMS

Personalo mokymas

Tikslas:

Padėti naujiems darbuotojams greitai integruotis į įmonės verslo kultūrą ir nustatyti vieningą įmonės vertę.

Reikšmė:

 Gerinkite darbuotojų informuotumą apie kokybę ir pasiekite saugią gamybą.

Tikslas:

Norėdami užtikrinti kiekvieno proceso nuoseklumą ir gaminti aukštesnės kokybės produktus.

Dažnis:

kartą per savaitę.
Principai:

Sisteminimas (personalo mokymai yra visa apimantis, visa apimantis, sistemingas projektas per visą darbuotojo karjerą); Institucionalizavimas (sukurti ir tobulinti mokymo sistemą, reguliariai organizuoti ir institucionalizuoti mokymą bei užtikrinti mokymo įgyvendinimą. Įgyvendinimas); įvairinimas (darbuotojų mokymai turi visapusiškai atsižvelgti į besimokančiųjų lygį ir tipą bei mokymo turinio ir formų įvairovę); iniciatyvumas (akcentuojamas darbuotojų dalyvavimas ir bendravimas, visapusiškas dalyvavimas darbuotojų iniciatyvoje ir iniciatyvoje); efektyvumas (Darbuotojų mokymas yra žmogiškasis, finansinis ir materialinis įnašas, pridėtinės vertės procesas. Mokymas moka ir grąžina, o tai padeda pagerinti bendrą įmonės veiklą)